مرور برچسب

senna

بررسی مشخصات خودروی استثنایی مک لارن سنا

بررسی مشخصات خودروی استثنایی مک لارن سنا مک لارن سنا : شما نمی توانید یکی از 500 نمونه تولید شده از مک لارن سنای تولید شده را خریداری کنید چرا که همه آنها فروخته شده اند و قیمت هر یک از آنها نیز از 958،966 دلار آغاز می شود که قیمت چندان…