مرور برچسب

SIDS

کاهش ۵۰ درصدی سندرم مرگ ناگهانی نوزادان با ۲ ماه شیردهی

کاهش 50 درصدی سندرم مرگ ناگهانی نوزادان با 2 ماه شیردهی مطالعات گسترده ای از بیش از 9000 نوزاد در کشورها و فرهنگ های مختلف نشان داد که شیردهی حداقل 2 ماه ممکن است خطر سندرم مرگ ناگهانی نوزادان را به نصف کاهش دهد. در این مقاله که توسط…