مرور برچسب

Soylent Green

۵ فیلم وحشتناک در مورد آخرالزمان

5 فیلم وحشتناک در مورد آخرالزمان در این مقاله که توسط کارشناسان فیلم و سینمای وبسایت وردنگار تهیه شده است در مورد 5 فیلم وحشتناک در مورد آخرالزمان معرفی شده است: 1-پسر و سگش A Boy and His Dog  (1975) چگونه جهان به پایان می رسد: جنگ…