مرور برچسب

spotted horse

منشاء اسرارآمیز اسب های اهلی به وسیله تجزیه و تحلیل دی ان ای به دست آمد

منشاء اسرارآمیز اسب های اهلی به وسیله تجزیه و تحلیل دی ان ای به دست آمد تجزیه و تحلیل های ژنتیکی نشان می دهد اسبهایی که  از مدت ها پیش به عنوان اجداد اسب های اهلی مدرن در نظر گرفته می شدند، در واقع متعلق به یک رده کاملا متفاوت هستند.…