مرور برچسب

Stanford University

ماجرای خواندنی تأسیس دانشگاه استنفورد آمریکا

ماجرای خواندنی تأسیس دانشگاه استنفورد آمریکا خانمی با لباس کتان راه راه و شوهرش با کت وشلوار دست دوز و کهنه در شهر بوستن از قطار پایین آمدند و بدون هیچ قرار قبلی راهی دفتر رییس دانشگاه هاروارد آمریکا America شدند. منشی فوراً متوجه شد…