مرور برچسب

Stephen Wiltshire

۱۵ ابر انسان با قدرت های فوق طبیعی

15  ابر انسان با قدرت های فوق طبیعی با خواندن ماجرای این 15 ابر انسان با قدرت های فوق طبیعی گمان خواهید کرد که درحال تماشای یک فیلم تخیلی هستید. آیا تا به حال دلتان خواسته که از دیوار رد شوید یا به اندازه ایی قدرتمند باشید که بتوانید یک…