مرور برچسب

The Twilight samurai

سینمای ژاپن و یوجی یامادا

سینمای ژاپن و یوجی یامادا شاعرانی فیلمساز یا فیلمسازانی شاعر در این نوشتار کوتاه که توسط کارشناس فیلم و سینما آقای میلاد خدابنده تهیه شده است، به معرفی یوجی یامادا و سینمای ژاپن خواهیم پرداخت. یامادا یوجی  ‏ (تاریخ تولد ۱۳ سپتامبر ۱۹۳۱…