مرور برچسب

Ulnar tunnel syndrome

سندرم تونل اولنار یا تونل گویان چیست؟

سندرم تونل اولنار (Ulnar tunnel syndrome) زمانی اتفاق می افتد که عصب اولنار در مچ دست توسط یک کیست یا فشار مکرر فشرده شود. فشرده سازی عصب در سندرم تونل اولنار می تواند باعث ایجاد بی حسی یا سوزش در دست یا انگشت شود. جراحی یا پوشاندن مچ دست…