ارسال مقاله

  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, jpegbmp.
  • درصورتی که شرکت یا فعالیت شما دارای لوگو است آن را برگزاری کنید.
  • انواع فایل های مجاز : doc, docx, zip.
    مقاله خود را حتما باید در قالب WORD بارگذاری نمایید.