مرور برچسب

آبمیوه و کاهش وزن

۱۴ راه برای کاهش وزن در دو هفته

14 راه برای کاهش وزن در دو هفته نوشته دکتر دیوید زینک زنکو بعد از عمل به این رژیم غذایی، بیش از 500 نفر توانستند درطی دو هفته 16پوند و تقریبا 3 سایز از دور کمرشان کاهش دهند. راز این رژیم غذایی تأثیری است که مواد غذایی بر روی خاموش…