مرور برچسب

آبی

شواهد نشان می دهد فقط انسان های مدرن قادر به مشاهده رنگ آبی هستند

شواهدی وجود دارد که نشان می دهد فقط انسان های مدرن قادر به مشاهده رنگ آبی هستند بینایی انسان، رمز و رازی باور نکردنی را در پس زمینه خود دارد. اکثر ما قادر به دیدن حدود یک میلیون رنگ هستیم و هنوز هم نمی دانیم که چرا همه ما این رنگها را به…