مرور برچسب

آب برنج

تاثیر آب برنج برای سلامتی مو

زنان در چین، ژاپن و آسیای جنوب شرقی ، قرنهاست که از آب برنج به عنوان یک درمان مو استفاده کرده اند. اما آیا برنج دارای مزایای زیبایی شناخته شده علمی است؟ آب برنج، آب نشاسته ای است که بعد از برنج پخته شده یا خیس شده  به دست میآید. تصور می…