مرور برچسب

آب دهان نوزاد

جاری شدن آب دهان نوزادان و راه های درمان آن

جاری شدن آب دهان ، در دوران  نوزادی بسیار شایع است، اما در بعضی از نوزادان این حالت بیشتر است و والدین مجبور می شوند از چندین حوله یا پیش بند برای خشک کردن دهان کودکان استفاده کنند. این مقاله تمام اطلاعاتی که درباره علل جاری شدن آب دهان…