مرور برچسب

آب کردن شکم با اپکس

مکمل غذایی APEX (اپکس) چیست؟

مکمل غذایی APEX - از بین برنده شکم Apex یک مکمل غذایی است (بیش از حد مقطعی –OTC) که حاوی فورسکولین به عنوان یک ماده فعال است. فورسکولین یک ترکیبی شیمیایی است که در ریشه گیاه Coleus  forskohlii  یافت می شود. این گیاه در هند رشد می کند و…