مرور برچسب

آخرین وعده غذایی صدام حسین

۱۰ فرد ثروتمند و مشهور جهان در آخرین روز زندگی خود چه غذایی خورده اند؟

10 فرد ثروتمند و مشهور جهان در آخرین روز زندگی خود چه غذایی خورده اند؟ آیا می دانید آخرین وعده غذایی افراد ثروتمند و مشهور در آخرین روز زندگی چه بوده است؟ 1_ الویس پریسلی (Elvis Presley) آخرین وعده غذایی که   Elvis Presleyمیل کرد…