مرور برچسب

آداب صرف و سرو غذا

هنرمندی های عجیب و زیبا از سرو غذا در رستوران های مختلف

هنرمندی های عجیب و زیبا از سرو غذا در رستوران های مختلف هر کشوری آداب صرف و سرو غذای خاصی دارد. ایران، اروپا، آمریکا مناطقی که تنوع سرو غذا در آنها متفاوت بوده و بستگی به فرهنگ و تاریخچه آن مملکت دارد. رستوران ها در نقاط مختلف…