مرور برچسب

آدم برفی

بازی در نقش جنس مخالف ، بهترین ها تا امروز

بازی در نقش جنس مخالف ، بهترین ها تا امروز در بعضی از فیلم ها بازی در نقش مخالف بدلیل کمبود بازیگر توانمند یا هر دلیل دیگری مشاهده شده است. مثل بازی اکبر عبدی در فیلم آدم برفی که با بازی خیره کننده خود این فیلم را تبدیل به یک…