مرور برچسب

آرامش

استانداردهای زندگی شخصی و زندگی کاری

زندگی شخصی و زندگی کاری خود را جدا کنید آخر هفته است. شما هم، وقت خود را با خانواده و دوستانتان صرف می کنید. ناگهان، صدای یک ایمیل کاری از تلفن شما به گوش می رسد. آیا اکنون آن را می خوانید؟ یا صبر می کنید تا شنبه؟ اگر شما گزینه اول را…