مرور برچسب

آرتریت و راه های تشخیص آن

راه های تشخیص آرتریت و روماتیسم

راه های تشخیص آرتریت و روماتیسم تشخیص آرتریت می تواند گیج کننده و پیچیده باشد. با بیش از 100 نوع از آرتریت و بیماری های روماتیسمی، علائم مختلف، بخصوص علائم اولیه، می تواند با هم تداخل داشته باشد و تفاوت بین انواع مختلف را دشوار…