مرور برچسب

آرد اینکورن

آرد اینکورن : مزایا و ارزش تغذیه ای

این نوع آرد، جایگزین خوبی برای دانه های حاوی گلوتن است و مقادیر زیادی مواد مغذی دارد. آرد اینکورن چیست؟ آرد اینکورن ، قدیمی ترین شکل گندم آسیاب شده می باشد و سطح گلوتن کمتری نسبت به آرد گندم سنتی دارد. این آرد مواد مغذی زیادی دارد و…