مرور برچسب

آرنولد علیه ترامپ

آرنولد شوارتزنگر، تمرین در سن ۷۰ سالگی و سخنرانی علیه ترامپ

آرنولد شوارتزنگر، تمرین در سن 70 سالگی و سخنرانی علیه ترامپ ستاره فیلم ترمیناتور آرنولد شوارتزنگر به کارکنان گفت: «من برمی گردم» آرنولد شوارتزنگر با سفری غیرمنتظره به ورزشگاه لیدز، کارکنان این باشگاه را شگفت زده کرد. ستاره فیلم…