مرور برچسب

آزار جنسی هاروی واینستین

آزار جنسی اوما تورمن توسط هاروی واینستین و عصبانیت او

آزار جنسی اوما تورمن توسط هاروی واینستین و عصبانیت او بعد از اینکه نیویورک تایمز بمب خبری در مورد هاروی واینستین منتشر کرد، مطبوعات از بسیاری از بازیگران در مورد این رسوایی سوال کردند. آزار جنسی اوما تورمن توسط هاروی واینستین و عصبانیت…