مرور برچسب

آزمایش خودروهای خودران

در تابستان خودروهای خودران خود را در زیر نور مستقیم آفتاب رها نکنید

در تابستان خودروهای خودران خود را در زیر نور مستقیم آفتاب رها نکنید خودران : چند سالی است که اتومبیل های خود ران در حال ورود به بازارهای تمام جهان هستند و در حالی که امید می رود روزی این اتومبیل ها بتوانند جایگاه خاصی را در صنعت خودرو به…