مرور برچسب

آزمون رکتال دیجیتال

آیا جایگزینی برای بیوپسی پروستات وجود دارد؟

آیا جایگزینی برای بیوپسی پروستات وجود دارد؟   بیوپسی پروستات می تواند دردناك و استرس زا باشد و تمام موارد سرطان پروستات را نشان ندهد. با این حال، بیش از یک میلیون نفر سالانه بیوپسی پروستات را تجربه می کنند که اکثرا سرطان پروستات ندارند.…