مرور برچسب

آسیب مغزی با الکل

مصرف الکل در جوانان ممکن است به آسیب مغزی دائمی منجر شود

مصرف الکل در جوانان ممکن است به آسیب مغزی دائمی منجر شود در این مقاله که توسط کارشناسان سلامت وبسایت وردنگار تهیه شده است به مصرف الکل در جوانان و اثرات مغزی آن پرداخته شده است. قانون نوشیدن الکل در افراد 21 ساله و کهنسالان در ایالات…