مرور برچسب

آسیب مفصلی

چالش ۳۰ روز غذای سالم: چای سبز برای کاهش التهاب آرتروز

چالش ۳۰ روز غذای سالم: چای سبز برای کاهش التهاب آرتروز چای سبز برای کاهش التهاب آرتروز چای سبز برای کاهش التهاب آرتروز استفاده می شود. چای سبز به همین دلیل است که به عنوان شفا دهنده، برای افراد مسن تجویز شده است. به 30 روز غذای فوق…