مرور برچسب

آشغال ناف

۸ قسمت از بدن که هرگز نباید به آنها دست بزنید

8 قسمت از بدن که هرگز نباید به آنها دست بزنید دست های خود را دور از صورت  نگه دارید دست های ما با میکروب هایی آغشته هستند که در قسمت های حساس بدن گسترش یافته اند، و در بعضی موارد حتی می توانند میکروب های بیشتری را گرد هم آورند و آنها را…