مرور برچسب

آشنایی با مورینگا

آشنایی با مورینگا و بارداری

برگ های مورینگا از درختان بومی در هند رشد می کنند، گاهی اوقات این درختان به عنوان درخت خرما یا درخت معجزه گر شناخته می شوند. این برگ ها جدیدا به طور گسترده ای در سراسر جهان به جای مکمل غذایی استفاده می شوند، اما از هزاران سال قبل در هند…