مرور برچسب

آلودگی شیمیایی

مواد شیمیایی مورد استفاده برای تولید محصولات با ایجاد اختلالات مغزی در کودکان مرتبط هستند

مواد شیمیایی مورد استفاده در تولید محصولات و ایجاد اختلالات مغزی در کودکان اختلالات مغزی : بررسی های پزشکی نشان می دهد که قرار گرفتن مداوم در معرض مواد شیمیایی که در محصولات های روزمره مورد استفاده ما مانند لوازم آرایشی، مبلمان و مواد…