مرور برچسب

آپدیت Hasswell

۳۲ پرونده ی قضایی برای اینتل و دریافت غرامت کاربران

32 پرونده ی قضایی برای اینتل و دریافت غرامت کاربران به دلیل رخنه ی بیش از اندازه ی حفره های امنیتی Spectre  و Meltdown در پردازند ه های اینتل، برای این شرکت حدود 32 پرونده ی قضایی تشکیل شده است. براساس گفته های شرکت اینتل 30 پرونده از…