مرور برچسب

آژانس فضانوردی آمریکا

احتمال رونمایی از فرزند کنکورد توسط ناسا

احتمال رونمایی از فرزند کنکورد توسط ناسا کنکورد : وب سایت Space.com گزارشاتی را منتشر کرده است که بر اساس این گزارشات متوجه شدیم که ناسا قصد دارد با بودجه ای که در اختیارش قرار گرفته است برنامه توسعه جت فراصوتی را اجرا کند که بعضی از…