مرور برچسب

بنیاد میگرن آمریکا

۸ نوع سردرد و چگونگی خلاص شدن از شر آنها

8 نوع سردرد و چگونگی خلاص شدن از شر آنها درد در یک طرف سر: میگرن سردرد فقط یک درد نیست. با توجه به اینکه نیمی از تمام افراد بزرگسال حداقل یک بار در طول عمر خود این نوع درد را تجربه می کنند، به درستی شناسایی منطقه ای که سر شما دچار آسیب…