مرور برچسب

بویینگ

بازرسی اضطراری ۷۰۰ موتور هواپیما در اروپا و آمریکا

بازرسی اضطراری ۷۰۰ موتور هواپیما در اروپا و آمریکا در پی سانحه مربوط به یک هواپیمای خطوط هواپیمایی "ساوت‌وست"، صدها موتور هواپیما در خطوط هواپیمایی اروپا و آمریکا تحت معاینه اضطراری قرار خواهند گرفت. هفته پیش بر اثر انفجار موتور هواپیمایی…