مرور برچسب

بیبی چک بعنوان یکی از روش های فوری تشخیص حاملگی به کار می رود

تست حاملگی خانگی یا بیبی چک

تست حاملگی خانگی یا بیبی چک بیبی چک بعنوان یکی از روش های فوری تشخیص حاملگی به کار می رود. مکانیزم عمل آن تعیین غلظت هورمون  HCG  در ادرار فرد مظنون به بارداری است. برای استفاده از بیبی چک، ادرار شخص مورد نظر باید در ظرف تمیزی مانند لیوان…