مرور برچسب

بیش فعالی و ورزش

ورزش، فعالیت بدنی و کودکان مبتلا به ADHD یا بیش فعالی

ورزش، فعالیت بدنی و کودکان مبتلا به ADHD یا بیش فعالی اختلال نقصان ‌توجّه - بیش‌فعالی يا  ADHD یک اختلال رفتاری رشدی است كه  کودک توانایی دقّت و تمرکز بر روی یک موضوع را نداشته، یادگیری اش کند بوده و از فعّالیّت بدنی غیر معمول و بسیار بالا…