مرور برچسب

بیماری های غیر سرطانی سینه

آدنوز سینه چیست و چگونه میتوان آن را درمان کرد؟

آدنوز سینه یک حالت خوش خیم غیر سرطانی سینه می باشد که در آن لوبول ها (غدد ترشح کننده شیر) بزرگ و تعداد آنها از حالت عادی بیشتر می شود. آدنوز معولاً هنگامی تشخیص داده می شود که به علت فیبروز یا وجود کیست در سینه نمونه برداری درخواست شود.

تومور های فیلودس پستان چیست؟

تومور های فیلودس از تومور های نادر سینه ای می باشند که منشا بافت پیوندی دارند. این تومور ها در زنان بین 40 تا 50 سال شایع است اما در هر سنی امکان دارد بوجود بیاید. احتمال ایجاد تومور های فیلودس در افرادی که سندروم لی-فرامنی دارند بیشتر است.