مرور برچسب

بیماری های مغزی

مغز افراد سالخورده نیز می توانند همانند جوانان سلول های مغزی جدید تولید کند

مغز افراد سالخورده نیز می توانند همانند جوانان سلول های مغزی جدید تولید کند بر طبق یافته های به عمل آمده از یک مطالعه جدیدذسلول های مغز افراد سالخورده نیز همانند مغز نوجوانان رشد می کنند، که این امر، نظریه های قبلی تایید شده مبنی بر این…