مرور برچسب

علل و درمان افسردگی

هفت نشانه فیزیکی افسردگی

وقتی که کلمه ی افسردگی را می شنوید، ممکن است یاد تاثیرات روانشناختی ای بیفتید که افسردگی روی افراد می گذارد.شاید بخواهید بدانید که چه شرایط روحی ای باعث ایجاد افسردگی می شود. افسردگی یک بیماری جدی است که روی احساسات، افکار و عملکرد فرد…