مرور برچسب

علی (ع)

کشف اسم الله و علی (ع) بر روی لباس های قدیمی وایکینگ ها

کشف اسم الله و علی(ع) بر روی لباس های قدیمی وایکینگ ها بررسی لباس وایکینگ ها که تصور می شد الگوهای مخصوص خودشان بر روی آن حک شده، پس از دهه ها باعث شگفتی همگان شد.  الگوهای رسم شده که شبیه خط کوفی بودند کلمات علی (ع) و الله را نشان می…