مرور برچسب

عمل ژینکوماستی

نحوه انجام کوچک کردن سینه در مردان (ژنیکوماستی)

کردن سینه در مردان (ژنیکوماستی) چیست و چه عوارضی دارد؟ زمانیکه یک مرد، رشد زیادی در سینه های خود داشته باشد و ظاهر سینه هایش شبیه به سینه های زنانه پیدا کند، به این وضعیت در مردان،  ژنیکوماستی گفته می شود. ژنیکوماستی میتواند نتیجه رشد…