مرور برچسب

عناصر هری پاتر

تبدیل کلاس درس به یک مکان جادویی مثل فیلم های هری پاتر

تبدیل کلاس درس به یک مکان جادویی مثل فیلم های هری پاتر       کایل هابلر چهار سال است که در مدرسه اورگرین در هیلسبورو آمریکا در کلاس هفتم و هشتم تدریس می کند. هنگامیکه او متوجه شد در سال تحصیلی 2017-2018 به کلاس جدیدی می رود، تصمیم گرفت تا…