مرور برچسب

عوارض آلپرازولام

نحوه مصرف آلپرازولام ( Alprazolam ) + عوارض و تداخلات دارویی

آلپرازولام دارویی است که متعلق به گروه بنزودیازپین می باشد. آلپرازولام اضطراب و ترس را کاهش می دهد و باعث آرامش می شود (به عنوان یک آرام بخش) و برای درمان اضطراب و ترس مصرف می شود. احتیاط الپرازولام نباید در شرایط زیر استفاده شود:…