مرور برچسب

عوارض آملودیپین

نحوه مصرف آملودیپین ( Amlodipin ) + عوارض و تداخلات دارویی

آملودیپین متعلق به گروهی از داروهای مسدود کننده کانال های کلسیم است. آملودیپین، با مسدود کردن کانال های کلسیم کار می کند که سبب افزایش عروق خونی می شود (واژینوز) افزایش رگ های خونی باعث اثرات زیر می شود: جریان خون راحت تر از طریق رگ های…