مرور برچسب

عوارض افسردگی

افسردگی چیست و چه عوارضی بر روی سلامت بدن دارد؟

اثرات افسردگی می تواند فراتر از احساسات و سلامت روان فرد باشد. افسردگی همچنین می تواند سلامت جسمی فرد را تحت تأثیر قرار دهد. در این مقاله، در مورد اثرات فیزیکی افسردگی، از جمله درد مزمن، تغییرات وزن و افزایش التهاب صحبت می کنیم.