مرور برچسب

عوارض داروهای مسکن

درمان های نادرست، تزریق، جراحی و داروهای مسکن باعث بدتر شدن کمردرد می شود

درمان های نادرست و داروهای مسکن برای غلبه بر کمردرد باعث بدتر شدن این بیماری می شود پزشکان هشدار داده اند که صدها میلیون نفر از بیماران مبتلا به کمردرد در سراسر جهان به شدت با داروهای مسکن ،جراحی و اسکن هایی  که هنوز مزایای شان آشکار نشده…