مرور برچسب

عوارض دپاتران

نحوه مصرف دپاتران ( Deptran ) + بررسی عوارض و تداخلات دارویی

دپاتران ( Deptran ) دارویی است که حاوی دوکسپین به عنوان ماده فعال و متعلق به گروه آنتی دیپریسانت سه حلقه ای است. این دارو دارای اثرات ضد اضطراب، ضد افسردگی و آرام بخش است. از این دارو  برای درمان افسردگی، اضطراب و بی خوابی استفاده می شود.…