مرور برچسب

عوارض سقط جنین

چگونه بعد از سقط جنین از خود مراقبت کنیم؟

سقط جنین - مراقبت های به موقع و مناسب از سلامت جسمی و  داشتن آرامش ذهنی ،پس از سقط جنین، مهم است. انجام سقط جنین توسط پزشک متخصص،با اینکه روشی مطمئن است اما چندان هم بی خطر نیست. با این حال، زنان باید از انتظاراتی که پس از سقط جنین دارند و…