مرور برچسب

عوارض سیلازاپریل

سیلازاپریل ( Cilazapril ) و موارد استفاده از آن در درمان فشار خون بالا

سیلازاپریل (Cilazapril) دارویی از گروه داروهایی است که مهار کننده های ACE (مهار کننده های آنزیم تبدیل آنژیوتانسین) نامیده می شوند. این دارو با گسترش عروق خونی و در نتیجه کاهش فشار خون عمل می کند. این دارو برای درمان فشار خون بالا و نارسایی…