مرور برچسب

عوارض صاف کردن مو

از عوارض اتو کشیدن مو چه می‌دانید؟

البته که اتو کشیدن مو و به تبع آن صاف شدن موها را کمتر کسی است که دوست نداشته باشد. اما هر چیزی هزینه‌ای دارد. در این نوشتار می‌خواهیم هزینه‌هایی که ممکن است بابت اتو کشیدن مو صرف کنید، البته سوای هزینه‌ای که برای خرید اتومو و یا برق…