مرور برچسب

عوارض قطع کردن داروی افسردگی

چرا ترک داروهای ضد افسردگی سخت است؟

داروهای ضد افسردگی - ترک ناگهانی هر گونه دارویی، اغلب با عوارض جانبی همراه است. مصرف داروی افسردگی باعث تغییرات شیمیایی در مغز فرد میشود. بدن، خود را با این تغییرات تطبیق میدهد، بنابراین قطع کردن فوری دارو، میتواند باعث بروز واکنش هایی شود…